loading text . . .
page loading . . .

De ‘handtekening’ van mart van dorssen vindt u op renovaties, verbouwingen en uitbreidingen van bejaardenhuizen, winkel- en bedrijfspanden, hotels in Spanje en Noorwegen, een winkelcentrum in Joure, een conferentiecentrum in Beverwijk, kantoren en gebouwen van KLM Pensioenfondsen, Delta Lloyd Vastgoed en Hoogovens, een landhuis in Kingsley (Engeland).
Mart van dorssen inspireert, begeleidt en realiseert uw plannen voor nieuwbouw, renovatie, verbouwing en of uitbreiding.

BNA (Academie van Beeldende Kunsten – Rotterdam), bouwkundige (PBNA), zelfstandig architect sinds 1973, lid van de Bond van Nederlandse Architecten. *

Noordschalkwijkerweg 130
2034 JC Haarlem

e-mail : info@martvandorssen.nl

M +31 (0)6 53 93 97 85

T +31 (0)23 535 20 26

F +31 (0)23 536 73 89

Mart van Dorssen staat bij de realisatie van uw plannen voor vakkennis, nauwkeurige planuitwerking en zorgvuldige begeleiding.
Mart van Dorssen ook úw partner?
Laat u overtuigen in een oriënterend gesprek – vrijblijvend en kostenloos.

* Als lid van de BNA is mart van dorssen onderworpen aan de gedragsregels van de bond en daarmee verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.